Portfolio

ออกแบบเว็บไซต์ Portfolio 

ข้อมูลที่ลูกค้าต้องการให้ทางเราออกแบบ
- ชื่อบริษัท
- โทนสีที่อยากได้
- อื่นๆถ้ามี


รายละเอียดการให้บริการ

- หลังจากได้รับการชำระค่าบริการ และ รายละเอียดงานจากลูกค้ามาแล้ว
- แก้ไขเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 3 ครั้ง หากเกินจะคิดค่าบริการเพิ่มครั้งละ 10% จากมูลค่างาน
- สอนการใช้งานเว็บไซต์ฟรี!!!!  

 

ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน (ไม่รวมแก้ไขหรือรอข้อมูลจากลูกค้า)  

อัตราค่าบริการเปิดเว็บไซต์

ค่าเว็บไซต์ 16,500  บาท (ตอนนี้มีโปร covid-19 ลดเหลือ 15,000 บาท)
ค่า Domain Website  1,000 บาท/ต่อปี
- ค่า SSL  1,200/ต่อปี
- ค่าดูแลเว็บไซต์และ Server  5,000 บาท/ต่อปี

ติดต่อสอบถาม

ค่าบริการ ณ เวลานี้

16,500 บ.